• Kiedy budynek jest zabytkiem

  Kiedy budynek jest zabytkiem

  Kiedy budynek jest zabytkiem Z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (ŚChEB) zwolnione są budynki zabytkowe. Zatem co uznawane jest za zabytek? Zgodnie z art. 3 pkt 1 u.o.z. zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze…

  Read more →

 • Efektywność energetyczna budynków w procesie przygotowania inwestycji.

  Efektywność energetyczna budynków w procesie przygotowania inwestycji.

  Efektywność energetyczna budynku to sprawność energetyczna, określający stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu użytkownikom przy minimalnym zużyciu energii. Charakterystyka energetyczna budynku zależy od różnych czynników, takich jak konstrukcja, technologie stosowane w budynku, lokalizacja, otoczenie, przeznaczenie i sposób użytkowania. Według szacunków, sektor budynków na terenie UE odpowiada za około 40% całkowitego zużycia energii. Efektywność energetyczna w…

  Read more →