Scharakteryzujemy Twoją nieruchomość i policzymy straty cieplne, roczne zapotrzebowanie na energię oraz sprawdzimy stan przegród na tle obowiązujących warunków technicznych. Oszacujemy moc zamówioną cieplną, lub dobierzemy moc źródła ciepła niezbędną do ogrzania budynku.

Badanie termowizyjne

i świadectwo energetyczne

-50%

Analiza energetyczna dotyczyć będzie

Geometria i mostki

Wymiary i przekroje budynku / lokalu, konstrukcja, rzuty kondygnacji.

Przegrody wielowarstwowe

Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, strop, stropodach, dach z określeniem poszczególnych warstw.

Przegrody typowe

Okna, drzwi oraz ich stan techniczny. Możliwie jak najwięcej informacji o producencie.

Ogrzewanie i wentylacja

Systemy instalacji ogrzewania oraz urządzeń pomocniczych. Określenie krotności wymiany powietrza.

Ciepła woda użytkowa

Obiegi recyrkulacyjne, stan izolacji oraz zbiornika akumulacyjnego.

Chłodzenie

Opis zastosowanego systemu klimatyzacyjnego oraz określenie harmonogramu pracy.