Efektywność energetyczna budynków w procesie przygotowania inwestycji.

Efektywność energetyczna budynku to sprawność energetyczna, określający stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu użytkownikom przy minimalnym zużyciu energii. Charakterystyka energetyczna budynku zależy od różnych czynników, takich jak konstrukcja, technologie stosowane w budynku, lokalizacja, otoczenie, przeznaczenie i sposób użytkowania.

Według szacunków, sektor budynków na terenie UE odpowiada za około 40% całkowitego zużycia energii.

Efektywność energetyczna w tym sektorze może przynieść największe oszczędności. Poprawa efektywności energetycznej budynków ma kluczowe znaczenie dla redukcji zużycia energii i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

W celu określenia optymalnych i kosztowo efektywnych sposobów poprawy charakterystyki energetycznej istniejącego budynku, warto przeprowadzić audyt energetyczny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., audyt energetyczny uwzględnia szczegółowy zakres, formę oraz wzory kart audytowych.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń w ramach audytu, można wskazać działania, które pozwolą osiągnąć największe oszczędności energii w możliwie najkrótszym czasie zwrotu zainwestowanych nakładów. Podczas planowania termomodernizacji należy skupić się przede wszystkim na następujących obszarach:

  • Poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku.
  • Zwiększenie sprawności działania instalacji ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia.
  • Wymiana lub modernizacja źródła ciepła.

W przypadku nowopowstających budynków, kształtowanie parametrów mających wpływ na poziom wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) lub wskaźnika energii końcowej (EK) dla potrzeb ogrzewania i wentylacji jest zazwyczaj łatwiejsze niż w przypadku starszych budynków. Działania w nowych budynkach mogą być kompleksowe. Warto pamiętać, że nowe budynki zwykle nie są poddawane modernizacji przez okres około 30 lat. Dlatego też rozwiązania przyjęte na etapie projektowania mają duże znaczenie dla efektywności energetycznej obiektów.