Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku

Według najnowszych przepisów potrzebujesz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku w momencie wystawienia ogłoszenia na sprzedaż lub wynajem.

Zleć przygotowanie świadectwa telefonicznie

świadectwo energetyczne konin

Świadectwo energetyczne konin, koło, słupca, turek

Świadectwo energetyczne – co to jest i po co?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku(SChEB) jest dokumentem, który przedstawia informacje dotyczące zużycia energii, efektywności energetycznej oraz emisji CO2 związanej z eksploatacją. Jest obowiązkowe przy sprzedaży, wynajmie lub oddawaniu do użytkowania nowego budynku. Ma na celu informowanie przyszłych właścicieli i użytkowników o kosztów związanych z użytkowaniem budynku oraz budowania świadomości prowadzącej do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Kto ma obowiązek posiadania świadectwo energetyczne?

Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązuje prawo, które nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek posiadania świadectwa energetycznego w przypadku obrotu nieruchomościami. W przypadku sprzedaży, wynajmu, wynajmu krótkoterminowego (świadectwo musi być w widocznym miejscu) oraz oddania do użytku nowo wybudowanego budynku.

Z obowiązku zwolnione są budynki

podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej

przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalację zużywającą energię z wyłączeniem instalacji oświetlenia

mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku

wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 x rok)

Proces realizacji świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

1

Gromadzenie danych

Zebranie wszystkich niezbędnych informacji o budynku, takich jak wymiary, układ pomieszczeń, izolacja termiczna, rodzaje okien i drzwi, systemy wentylacyjne, a także dane dotyczące warunków klimatycznych w danym obszarze.

2

Tworzenie modelu geometrycznego

Na podstawie zebranych danych stworzony zostanie model geometryczny budynku.

3

Określenie parametrów materiałów

Przypisanie odpowiednich właściwości termicznych do każdego elementu budynku. Uwzględnia się rodzaj i grubość izolacji, materiał konstrukcyjny, współczynnik przenikalności cieplnej (U-wartość) itp.

4

Wykonanie obliczeń

Analiza wyników obliczeń, która pozwoli ocenić wydajność energetyczną budynku. Na tym etapie przygotowywanie jest świadectwo w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku.

Audyt energetyczny konin, koło, słupca, turek

Modelowanie budynku

Świadectwo energetyczne koło

Model obliczeniowy

Modelowanie budynku do obliczeń cieplnych jest istotnym krokiem w projektowaniu energooszczędnych i komfortowych budynków. Obejmuje ono analizę przepływu ciepła, temperatury powietrza, wilgotności i innych czynników, które wpływają na wydajność energetyczną budynku.

Centralny rejestr

Wszystkie przygotowane świadectwa przesyłane są do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo energetyczne turek

Certyfikat energetyczny konin, koło, słupca, turek

Obszar działania w ramach wykonywanej inwentaryzacji

Charakterystyka energetyczna konin

Preferowany obszar działania: Konin, Koło, Turek, Słupca, Września, Kalisz, Pleszew, Uniejów, Dąbie, Sompolno, Ślesin, Skulsk, Kleczew, Powidz.

Masz pytanie? Zadzwoń

+48 505 445 557

+48 505 820 766

Jesteśmy zespołem specjalistów z dziedziny inżynierii środowiska i energetyki. Posiadamy niezbędne uprawnienia i kompetencje do przygotowywania świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych (termomodernizacyjnych) oraz efektywności energetycznej. Ponad to posiadamy certyfikat instalatora OZE dla systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła.